Contactar

   Junta directiva 2019-2021:

  • President: Biel Servera.
  • Secretària: Pepa Aguiló.
  • Tresorer: Fátima Garrido.
  • Vocals: Jaume Llinàs, Miquel Àngel Dora, Joan Sans, Xavier Labrés, Vicent Guasch, Toni Cladera, Néstor Carda i Bernat Salleras.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a afonib@afonib.org