Sa Roca

Planol acces aguait sa roca

Normes d’ús de l’aguait de Sa Roca:

 1. Per poder fer ús de l’aguait és necessari haver formalitzat la reserva amb anterioritat.
 2. L’horari d’ús de l’aguait serà el d’obertura al públic del Parc excepte per a aquells socis que comptin amb l’autorització del Parc per romandre dins del mateix fora de les hores establertes.
 3. En qualsevol cas, es seguiran les instruccions del personal del Parc i les normes del mateix.
 4. L’aguait és d’ús individual, per tant, no està permesa la presència d’acompanyants.
 5. L’entrada i sortida a l’aguait es realitzaran amb el màxim sigil i discreció. Es recomana preparar el material amb anterioritat degut a les reduïdes dimensions del mateix.
 6. No es permet sortir del camí d’accés així com del mateix aguait.
 7. Queda terminantment prohibit fumar a l’interior, així com l’ús de flaix, d’esquers i reclams.
 8. Com a part de l’acord de col·laboració amb el Parc han d’apuntar-se les espècies observades en la llibreta que romandrà sempre a l’interior de l’aguait.
 9. Qualsevol anomalia i desperfecte ha de notificar-se mitjançant correu electrònic a afonib@afonib.org.
 10. A la sortida, l’aguait ha de quedar ben tancat.
 11. És necessari l’ús de trípode i recomanable l’ús de botes d’aigua.
 12. En tot moment ha de respectar-se i tenir present el codi ètic de fotografia de natura.

Reserva de l’aguiat de Sa Roca

 1. Per a donar-se d’alta al sistema de reserves s’ha d’enviar un correu a nestorcarda@gmail.com.
 2. Les reserves de l’aguait es realitzaran per Google Calendar, en concret el corresponent a RESERVA AGUAIT FOTOGRÀFIC DE SA ROCA.
 3. Si algú no hi pot anar, una vegada realitzada la reserva, ha de notificar-ho perquè l’aguait pugui ser ocupat per un altre soci.