S’Amarador

aguait amarador copiaPlanol acces a l aguait de s´amarador

Normes d’ús de l’aguait de S’Amarador:

 1. Per poder fer ús de l’aguait és necessari haver formalitzat la reserva amb anterioritat.
 2. L’horari d’ús de l’aguait serà el d’obertura al públic del Parc excepte per a aquells socis que comptin amb l’autorització del Parc per romandre dins del mateix fora de les hores establertes, es recomana fer l’entrada a l’aguait a les fosques.
 3. Al tractar-se d’una zona d’ús restringit, s’haurà d’anar amb molta cura de no ser observat per altres usuaris del parc tant a l’entrada coma la sortida de l’aguait. Es recomanable fer l’entrada a l’aguait durant les hores de fosca, i sortir quan no es vegin altres usuaris o visitants a la zona. Igualment, s’haurà d’anar amb molta cura de no destorbar la fauna, que no està acostumada a la presència de gent en aquesta zona.
 4. En tot moment la persona autoritzada seguirà les indicacions del personal del Parc, així com el que estableix la normativa de s’Albufera, la qual haurà de ser coneguda i respectada..
 5. L’aguait és d’ús individual, per tant, no està permesa la presència d’acompanyants.
 6. L’entrada i sortida a l’aguait es realitzaran amb el màxim sigil i discreció. Es recomana preparar el material amb anterioritat degut a les reduïdes dimensions del mateix.
 7. No es permet sortir del camí d’accés així com del mateix aguait.
 8. Queda terminantment prohibit fumar a l’interior, així com l’ús de flaix, d’esquers i reclams.
 9. Com a part de l’acord de col·laboració amb el Parc han d’apuntar-se les espècies observades en la llibreta que romandrà sempre a l’interior de l’aguait.
 10. Qualsevol anomalia i desperfecte ha de notificar-se mitjançant correu electrònic a afonib@afonib.org.
 11. A la sortida, l’aguait ha de quedar ben tancat.
 12. És necessari l’ús de trípode i de botes d’aigua.
 13. En tot moment ha de respectar-se i tenir present el codi ètic de fotografia de natura.

 

Reserva de l’aguiat de S’Amarador:

 1. Per a donar-se d’alta al sistema de reserves s’ha d’enviar un correu a nestorcarda@gmail.com.
 2. Les reserves de l’aguait es realitzaran per Google Calendar, en concret el corresponent a RESERVA AGUAIT FOTOGRÀFIC DE S’AMARADOR.
 3. Si algú no hi pot anar, una vegada realitzada la reserva, ha de notificar-ho perquè l’aguait pugui ser ocupat per un altre soci